AMEB (Australian Music Examinations Board) là đơn vị hàng đầu tổ chức các kỳ thi âm nhạc tại Úc. Hàng năm, AMEB cung cấp 100.000 bài kiểm tra trong nước và đã tổ chức 7 triệu kỳ thi trên thế giới từ khi thành lập.

Block "195" not found