Học sinh tại Athéna Centre De Musique được:

  • Quay video miễn phí 30 phút đầu tiên.
  • Mức giá ưu đãi 2,100,000 đồng cho 2 giờ thu âm tiếp theo.
  • Mỗi 30 phút tiếp theo phụ thu 500,000 đồng.
  • Nếu học sinh muốn thêm 2 góc máy quay (trong trường hợp học sinh muốn giữ thêm 1 video riêng, không nộp cho các hội đồng thi), phụ thu 1,000,000 đồng.

Video độ phân giải 4K đã qua chỉnh sửa màu sắc và góc quay.

Ngoài ra, học viên Athéna còn được tham gia các hoạt động biểu diễn âm nhạc thường xuyên, các kỳ kiểm tra cuối khóa định kỳ theo lịch của Athéna tại Steingraeber Hall.