n/a

Trix Nguyễn
Thạc sĩ, nghệ sĩ Piano

LTCL từ học viện âm nhạc Trinity College. Đào tạo chuyên sâu lộ trình Pop Cover.


 

Violin

Đình Minh
Thạc sĩ, nghệ sĩ Violin

Guitar Nguyên

Trần Phan Thuận Nguyên
GV Guitar

Tốt nghiệp Nhạc Viện Tp.HCM, dày dặn kinh nghiệm biểu diễn và giảng dạy âm nhạc thính phòng.

Vocal

Thế Huy
GV Vocal

Tốt nghiệp Nhạc Viện Tp.HCM, dày dặn kinh nghiệm sư phạm với trẻ nhỏ