Hình thức học private 1 kèm 1 áp dụng cho tất cả các chương trình học tại Athena. Hoc 1-1

  • Thời gian học linh động, có thể sắp xếp linh hoạt dựa trên lịch trống của Giảng viên và học viên.
  • Lộ trình khóa học: 12 | 24 | 36 | 48 buổi
  • Lịch học: 1-2 buổi/ tuần
  • Thời lượng: 60p/ buổi
  • Học phí: 450k – 900k/ buổi

Gọi ngay hoặc liên hệ Zalo Athena để được tư vấn cụ thể về các chương trình học, chương trình biểu diễn và học phí!