450.000 

Giáo trình bản quyền quốc tế chỉ có tại Athena Music Books. Địa chỉ 766/1 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10.