525.000 

Giáo trình bản quyền chỉ có tại Athena Music.
Địa chỉ 766/1 Sư Vạn Hạnh, quận 10.