Ưu đãi 10% học phí cho mọi học viên đăng ký

  • Từ 24 buổi học trở lên (2 khoá)
  • Trước tháng 6 năm 2023
  • Liên hệ Athena để được tư vấn thêm

Khoá học trải nghiệm âm nhạc chỉ 2,400,000đ

  • Chương trình học thử trước khi tham gia một kỳ học chính thức tại Athena.
  • Áp dụng các lớp Piano | Guitar | Violin | Vocal.
  • Athena liên kết với showroom piano Impressivo và phòng hoà nhạc Steingraeber Hall. Học viên của Athena được tham gia biểu diễn, thu âm và sử dụng hệ thống cơ sở vật chất chuẩn quốc tế để theo đuổi đam mê.
  • Giáo viên và giáo trình chuẩn quốc tế.