Methode Rose sẽ được giảng dạy kết hợp linh hoạt cùng các tác phẩm trong tuyển tập:

  • Piano Time Pieces 1, 2, 3
  • Piano Time Classics
  • Piano Time Duets
  • Piano Time Jazz

và các bài tập lý thuyết lý thuyết từ tuyển tập:

  • My First, Second and Third Theory Books by Lina Ng
  • Theory of Music Made Easy Grade 1 and 2

* Tuỳ vào trình độ và năng khiếu của học sinh, mỗi level trên có thể học trong 2 đến 5 khoá. 

* Học viên sau khi học Methode Rose có thể chuyển ngang hoặc lên tiếp chương trình mở rộng Athéna Pop-Cover; hoặc chương trình Piano ABRSM (sau đó có thể đăng ký tham gia kỳ thi lấy chứng chỉ Âm nhạc Quốc tế ABRSM hoặc Trinity).

method rose

Block "195" not found