Hệ thống giáo trình Piano Time tại Athéna bao gồm:

  • Level 1: Piano Time 1
  • Level 2: Piano Time 2
  • Level 3: Piano Time 3

Kết hợp linh hoạt cùng các tác phẩm trong tuyển tập:

  • Piano Time Pieces 1, 2, 3
  • Piano Time Classics
  • Piano Time Duets
  • Piano Time Jazz

Và các bài tập lý thuyết thú vị từ tuyển tập:

  • My First, Second and Third Theory Books by Lina Ng
  • Theory of Music Made Easy Grade 1 and 2
Piano Time
Piano Time 2
Piano Time 3
Piano Time Classics
Piano Time
Piano Time Pieces 2

* Tuỳ vào trình độ và năng khiếu của học sinh, mỗi level trên có thể học trong 2 đến 5 khoá.

* Học viên sau khi học Piano Time level 3 có thể chuyển ngang hoặc lên tiếp chương trình mở rộng Athéna Pop-Cover; hoặc chương trình Piano ABRSM (sau đó có thể đăng ký tham gia kỳ thi lấy chứng chỉ Âm nhạc Quốc tế ABRSM hoặc Trinity).

Block "195" not found